Cesta k Svetlu

Cesta k Pravde

Jestvuje množstvo názorov, náboženstiev, duchovných prúdov a filozofických smerov, ktoré vykazujú väčšie, alebo menšie percento pravdy.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde

Kto sa chce dopátrať k Pravde, musí mať v prvom rade odvahu. Odvahu nezaujato preskúmať učenie vlastného vierovyznania a tiež odvahu konfrontovať ho aj s náukami iných náboženstiev.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy

Na svojej osobnej ceste k Pravde sa musí človek naučiť deliť obrovské množstvo duchovných informácií, ktoré nás môžu priam zahltiť, do dvoch základných kategórií. Na informácie zásadného významu, majúce rozhodujúci vplyv na duchovný rast a na informácie, alebo skôr zaujímavosti, ktorých poznanie, prípadne nepoznanie nemá v zmysle priamej cesty nahor takmer žiaden význam.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

O ceste k Podstate

A mudrc riekol: Prázdny a nenaplnený život žijú ľudia, pretože uviazli na povrchu vecí, dejov a javov. Má pre nich cenu len to, čo možno vidieť, ohmatať, ochutnať a privlastniť si. Tomu venujú všetko svoje úsilie, všetko svoje snaženie a všetky svoje sily. Vonkajšok vecí, dejov a javov ich zamestnáva nie len fyzicky, ale aj vnútorne. Zamestnáva aj ich myslenie a cítenie, v ktorých sa nedokážu povzniesť k ničomu inému.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 1

Spravodlivosť a spravodlivosť! Pravda a pravda!

Otázka: Koho pravda a spravodlivosť je tá správna? Čo je pre niekoho spravodlivé, môže byť pre iného nespravodlivým a naopak, čo je pre niekoho nespravodlivé, môže byť pre iného spravodlivým. Záleží iba od uhla pohľadu. No a podobne je to aj s pravdou.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

Ako hľadať, spoznávať a nájsť Pravdu?

Každý z nás povstal z Pravdy a povedomie o nej si preto nesie hlboko vtlačené vo svojom v duchu. V našom duchu, čiže v našom skutočnom, pravom, najvnútornejšom „ja“.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

Niečo vážneho o Pravde!

Ľudia by si mali byť vedomými toho, že svojim vlastným úsilím zdola nahor, nech už by bolo akokoľvek intenzívne a poctivé, sa nikdy oni sami nemôžu dopracovať k poznaniu absolútnej Pravdy. Človek je totiž dieťaťom stvorenia a vždy ním aj zostane. Jeho hranicami zostane preto naveky obmedzený náš obzor.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 37

Ako nájsť čistú Pravdu?

Čistá Pravda! Toto slovné spojenie hovorí o jednom najzákladnejších atribútov, prostredníctvom ktorého sa je možné dopracovať k čistej Pravde. Je ním čistota! Naša vnútorná čistota! Čistota myšlienok a citov! Jedine prostredníctvom nej možno totiž vytvoriť rovnorodý most smerom k čistej Pravde! Ide tu o jednoduchú Zákonitosť, spočívajúcu v princípe, že iba rovnaké je pritiahnuté k rovnakému.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 1

Ako môže človek spoznať Stvoriteľa?

Najvyšší Pán všetkých svetov je človeku na jednej strane nesmierne vzdialený, avšak na druhej strane je mu zároveň nesmierne blízky.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 41

Skutočná Pravda je jednoduchá!

Hmotný svet a hmota samotná je niekedy naozaj veľmi zložito formovaná, ale skutočná Pravda o živote je prostá a jednoduchá. Jedine jej pochopenie nám však môže dať reálny kľúč k ovládnutiu hmoty a zároveň ukázať cestu k šťastnému životu na zemi.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 11

Kadiaľ vedie cesta k Pravde?

Tento text je výpoveďou človeka, ktorý sám o sebe tvrdí, že našiel Pravdu. Snáď jeho osobné prežitia aspoň v niečom napomôžu tým, ktorí skutočnú Pravdu ešte len hľadajú.
| celý článok | náboženstvo a mystika | Hľadanie Pravdy | komentáre: 2

Krátky návod na raj na zemi.

Keď sa pozriem do vlastnej minulosti, dnes som úplne iný, než akým som býval pred takými 10 – 15 – 20 rokmi. Samozrejme, ani zďaleka nie dokonalý, ale podarilo sa mi zmeniť mnohé nesprávne názory a náhľady na život a zároveň odstrániť veľa chýb, s ktorými som vtedy neúspešne zápasil.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

O hľadaní Pravdy.

Boli raz dvaja ľudia, ktorí sa rozhodli vykopať studňu. Jeden z nich bol trpezlivý a druhý netrpezlivý. Trpezlivý človek si našiel vhodné miesto a začal. Dostal sa do hĺbky dvoch, desatich i dvadsiatich metrov. Bola to dlhá, ťažká a namáhavá práca, na ktorej konci sa však predsa len, vďaka svojej usilovnosti a trpezlivosti, dopracoval k cieľu – k vode.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Hľadanie Pravdy | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014