Cesta k Svetlu

Biblický názor na multikultúrne miešanie národov

Ak sa pozrieme do Biblie, konkrétne do Starého zákona, židovský národ je v ňom vyslovene varovaný pred tým, aby uzatváral manželstvá s príslušníkmi iných národov Kanaánu a nemiešal sa s nimi.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Svetová migrácia | komentáre: 0

Kacírske myšlienky o imigrantoch?

Náhody nejestvujú, pretože náš svet podlieha duchovným zákonitostiam. Každá udalosť, a to i zdanlivo náhodná, je dôsledkom nejakej príčiny. Nič totiž nepadá len tak bez všetkého z Mesiaca, a to teda znamená, že nič na tomto svete sa nikdy nestane bez nejakej, tomu predchádzajúcej príčiny.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Svetová migrácia | komentáre: 0

Analýza príčin fatálnej slabosti Európy

Človek až žasne nad bezbrannosťou, nemohúcnosťou a slabosťou súčasnej Európy. Akoby v nej neexistovali žiadne hranice! Akoby bola vydaná napospas komukoľvek! Akýmkoľvek živlom, ktoré k nám prichádzajú spolu s prílevom imigrantov.
| celý článok | politika | Svetová migrácia | komentáre: 1

Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí

Materialistické a ateistické ľudstvo odmieta s pohŕdavým úsmevom potrebu poznávania a rešpektovania čohosi takého, ako sú duchovné zákonitosti. Avšak v súvislosti so súčasnou vysťahovaleckou krízou nám všetkým pomaly začína zamŕzať úsmev na tvári. A to je pravdepodobne len začiatok. Začiatok kolapsu spoločenského systému, arogantne ignorujúceho takmer všetky duchovné zákonitosti a riadiaceho sa iba vlastným rozumom a racionálnou účelovosťou.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Svetová migrácia | komentáre: 0

Negativita dlhodobej práce v zahraničí – odpoveď na reakcie.

V prvom rade si je treba ešte raz pozornejšie všimnúť nadpis, v ktorom sa hovorí o negativite vysťahovalectva a „dlhodobej“ práce v zahraničí. Podotýkam dlhodobej! To teda znamená, že proti Zákonitostiam stvorenia sa nepreviňuje nikto, kto odchádza do zahraničia a strávi tam určitý krátkodobý pobyt, či už za poznávacím, študijným, pracovným, alebo oddychovým účelom.
| celý článok | praktické informácie | Svetová migrácia | komentáre: 11

Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí.

V súčasnom, absolútnom odtrhnutí sa ľudstva od prirodzenej podstaty fungovania univerza nie sme už takmer schopní zdravo uvažovať ani o tých najzákladnejších súvislostiach, týkajúcich sa skutočnej kvality nášho života na zemi.
| celý článok | praktické informácie | Svetová migrácia | komentáre: 7

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014