Cesta k Svetlu

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov

Všetko čo nemožno dokázať neexistuje, tvrdia ateisti a materialisti. Položme si však jednoduchú otázku: jestvovala pred tisíc rokmi elektrina? Áno, alebo nie?
 
   Elektrina existovala vždy! I teraz i pred tisíc rokmi. Táto možnosť získavania a využívania energie sa nachádzala v účinkoch prírodných zákonov od nepamäti. Iba človek sám musel vo svojom vývoji dozrieť k až tomu, aby elektrickú energiu objavil a dokázal ju využiť vo svoj prospech.
 
   Z toho však logicky vyplýva, že ak sme ešte niečo doteraz neobjavili, alebo sa nám to doposiaľ nepodarilo dokázať, nemožno vôbec tvrdiť, že to nejestvuje. Práve naopak! Vyššie uvedený príklad nám predsa jasne ukazuje, že v skutočnosti môžu reálne existovať aj veci, ktorých existencia sa ľuďom v určitej dobe nedá nijako dokázať a ktorých jestvovanie je možné snáď iba tušiť.
 
   Ako vlastne vznikali rôzne veľké vedecké objavy, ktoré hýbali dejinami našej civilizácie? V ich úplnom začiatku to bolo takmer vždy iba nejasné a ešte nedokázateľné tušenie čohosi, čo jestvuje iba v nehmatateľnej podobe v určitej ideovej úrovni. Až na základe usilovného hľadania, skúmania, dokazovania a mnohých pokusov a výskumov mohlo byť nakoniec predsa len objavené a zhmotnené to, čo predtým síce jestvovalo, ale iba v nejasnom a dovtedy neuchopiteľnom tušení.
 
   Práve takýmto a nie iným spôsobom vznikli všetky veľké vedecké objavy a všetky významné hudobné,  výtvarné a iné umelecké diela.
 
   Práve to spočiatku neuchopiteľné, nedokázateľné, nehmatateľné a iba tušené posúvalo dopredu vývoj našej civilizácie. V tomto kontexte preto vyznieva základná ateistická téza, že jestvuje iba to, čo sa dá dokázať vyslovene smiešne a spiatočnícky. Platnosť tejto tézy by totiž znamenala zastavenie vývoja našej civilizácie. Bolo by to jednoducho ustrnutím vo vývoji, ktorý paradoxne posúva dopredu práve to, čo sa ešte teraz nedá dokázať.
 
   Z hľadiska vyššie uvedených skutočností spočíva teda na vratkých základoch i tvrdenie ateistického sveta, že neexistuje Stvoriteľ, pretože jeho existenciu nie je možné vedecky dokázať. Avšak pred tisíc rokmi predsa len existovala elektrina, ktorej existenciu nebolo vtedy taktiež možné „vedecky“ dokázať a ľudstvo muselo čakať až dovtedy, kým samo k tomuto poznaniu nedozrelo.
 
   I Stvoriteľ jestvuje, iba že ľudstvo bude musieť najskôr samo vnútorne dozrieť až do úrovne, kedy zažije, prežije, pochopí a plne si uvedomí jeho reálnu existenciu. Namáhať sa, usilovať sa a snažiť sa o to však musí človek sám! To, že nie sme v súčasnosti ešte schopní poznať nezvratnú reálnosť súcnosti Stvoriteľa je spôsobené jedine vinou nezrelosti človeka samotného. Avšak z tejto vlastnej nezrelosti by sme nemali v nijakom prípade mylne vyvodzovať, že nejestvuje to, čo ešte nie sme my sami schopní nateraz nijako dokázať a k pochopeniu čoho sme zatiaľ ešte sami vnútorne nedozreli.
 
   Ale toto nie je chyba Stvoriteľa, ale naša vlastná. Ak by sa totiž ľudia sami nesnažili, nikdy by nedospeli k nájdeniu a využívaniu elektrickej energie. A bez úplne rovnakej snahy nemožno taktiež nikdy dospieť poznaniu a k pochopeniu bezvýhradnosti existencie Stvoriteľa.
 
http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Veda | stály odkaz

Komentáre

 1. trošku popletené ;)
  asi by si ma označil za ateistu, som bez vierovyznania. ale určite netvrdím, že existuje iba to, čo sa dá dokázať. pravdupovediac pochybujem o tom, že ateisti ako takí práve toto tvrdia...

  ocháňaš sa tu vedeckými objavmi, umeleckými dielami, hudobnými dielami atď., práve cirkev brzdila vedu, umenie. A asi naschvál, možno aj oni sami sa boja, že bude dokázaná existencia stvoriteľa a ver či never, bol by to veľký škrt cez rozpočet cirkvi, ktorá prd vie dokázať, ale zbierať peňážky, to už vie za dve tisícky rokov. ;)
  publikované: 19.05.2011 19:35 | autor: noncreativ (e-mail, web, autorizovaný)
 2. bojuješ proti nesprávne téze ateizmu
  Správna téza ateizmu totiž je: "Čo nemožno dokázať, o tom je možné pochybovať." O čom je možné pochybovať, na tom nemožno stavať ako na niečom istom, biblicky povedané, múdry človek si nemôže naisto zvoliť náboženstvo ako základ, skalu, na ktorú by si postavil svoj život alias príbytok, lebo sa náboženstvo sa môže ukázať iba ako piesok.
  publikované: 20.05.2011 07:43 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Kopernik aj Galileo by si o tom mysleli svoje
  ...
  publikované: 20.05.2011 08:09 | autor: Iviak (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014